Elektrikli araç savaşları başladı: Çin, ucuz elektrikli araçla dünyayı ele geçirecek

Dünya Gazetesi’nden Emre Ergül’ün bugünkü köşe yazısına göre, bu yıl Çin’de 10.1 milyon, Av­rupa’da 3.4 milyon, ABD’de 1.7 milyon elektrikli araç (EV) satı­lacak. Dünyanın kalan yerlerinde satılacak elektrikli araç sayısı ise 1.5 milyonun altında olacak. Küresel EV filosu 2030’da 8 kat artarak, 240 milyona ulaşacak.

İşte o köşe yazısı:

Bu, yıllık küresel EV satışla­rının 2025’te 20 milyon, 2030’da ise 40 milyona çıkacağı anlamına geliyor. Bu rakam, tüm oto satışla­rının yüzde 30’u demek…

Rakamlar da net olarak göste­riyor ki, EV sektörü ciddi oran­da büyüyor. Sektörün büyüyen ülkesi de Amerika’nın ardından dünyanın ikinci büyük ekonomi­si olan Çin… İngiliz Financial Ti­mes gazetesi de “Çin’in dünyanın geri kalanına ucuz EV satma pla­nı” başlıklı araştırma dosyasında Pekin yönetiminin bu yönde attığı adımları listeledi:

-“Çinli EV markası BYD, Bre­zilya’nın kuzeydoğusunda olan Camaçari kentinde terk edilmiş bir otomobil fabrikasını aldı. Bre­zilya Devlet Başkanı Lula da Sil­va, geçen yılki Çin ziyaretinde BYD’nin sahibi Wang Chuanfu’y­la biraraya gelip, ‘Gelip yatırım ya­pın’ demişti.”

-“BYD, 1 milyar dolarlık bir yatırım yaptı ve bu fabrika, BYD’nin Asya dışında­ki ilk üretim mer­kezi oldu. BYD’nin motor üretici şirketi Great Wall Group da Bre­zilya’nın Iracemapolis kentinde­ki bir fabrikaya 1.9 milyar dolarlık yatırım yaptı.”

-“Çin, EV üretiminde önem ta­şıyan emtia ürünlerine de yatırım yapıyor. Yalnızca geçen yıl Çin ve Hong Kong’da yerleşik şirketler Endonezya’ya 13.9 milyar dolarlık yatırım yaptı ve bu yatırımın çoğu metal ve madencilik sektöründe. Çinli şirketler, ülkedeki nikel te­sislerinin yüzde 90’ından fazlası­nı oluşturuyor.”

-“Çinli nikel üreticisi Tsin­gshan tarafından inşa edilen, ül­kenin en büyük nikel işleme tesi­si olan Endonezya Morowali En­düstri Parkı’nın Genel Müdürü Alexander Barus, diğerleri tered­düt ederken, Çin bankalarının ni­kel tesislerine finansman sağlama konusundaki iştahlarına dikkat çekiyor.”

-“Endonezya’nın temel kay­naklarına erişimi güvence altına alan Çinli şirketler burada EV üre­tim tesislerinin kurulmasında ilk adımı atanlar oldu. BYD bu yılın başında Endonezya’daki bir EV fabrikasına 1.3 milyar dolar yatı­rım yapacağını açıklamıştı.”

-“Çin’de elektrikli araç üreti­cilerinin genişleyen küresel çaba­sı, Devlet Başkanı Şi Cinping’nin amiral gemisi olan Kuşak ve Yol Girişimi aracılığıyla gelişmekte olan ülkelerle siyasi ve ekonomik bağları güçlendirmeye yönelik daha geniş stratejinin bir parçası olarak görülüyor.”

-“Son yıllarda Çin’in geliş­mekte olan piyasalara ihracatının değeri, gelişmiş ekonomileri geri­de bıraktı. Bu, Çin’in büyümesinin G7 ekonomilerine daha fazla ba­ğımlı olduğu onlarca yıldan sonra tarihi bir değişim.”

ÇİNLİ OTO MARKALARI, TÜRKİYE PAZARINDAN YÜZDE 10 PAY ALIYOR

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Ticaret Bakanlığı, yerli üretimin iç pazardaki payının yükseltilmesi ve ko­runması ile yurtiçine yatırımların özendi­rilmesi amacıyla Çin menşeli benzinli ve hibrit binek otomo­billere ithalat değe­rinin yüzde 40’ı veya 7 bin dolar/adetin yüksek olanı şeklin­de ilave gümrük ver­gisi uygulanmasına karar vermişti. Tür­kiye’deki Çinli mar­kaların otomobil ve hafif ticari olmak üzere toplam oto­motiv pazarında­ki payı yılın 5 aylık dönemin­de yüzde 8.13 oldu. Otomo­tiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Çin firmalarının da dahil olmasıyla pazardaki toplam marka sayısı 54’e ulaştı.

Türkiye de Çinli araçlara ek gümrük vergisi koyarken, Bursa Ticaret ve Sanayi Oda­sı Başkanı İbrahim Burkay bu konu hakkında şunları söy­ledi:

“Düzenlemeler, ekono­mi yönetimimizin üretim ve ihracat odaklı bü­yüme kararlılığını gösteren, yerinde ve önemli bir adım olarak değerlendi­rilmelidir. Türki­ye’nin ithalat cen­neti olarak değil, yüksek teknolojili üretim merkezi ola­rak değerlendiril­mesi en önemli bek­lentimizdir.

Bu kap­samda yerli ve milli otomobil projemiz Togg’a ve uluslara­rası yatırımlara ev sahipliği yapan Bur­sa, gerek otomotiv endüstri­sindeki üretim yeteneği ve ye­tişmiş insan gücü, gerekse de coğrafi avantajlarıyla küresel yatırımcılara sunduğu eşsiz fırsatlar ile en doğru adres ko­numundadır.”

AB: UCUZ ÇİN OTOMOBİLLERİ, PAZARIMIZI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Çin’de bir elektrikli aracın başlangıç fiyatı 69 bin 800 yuan… Yani 9 bin 600 dolar… Avrupa’ya gelince, bu rakamın en az iki katına mal olması bekleniyor. Ancak yine de elektrikli otomobil standartlarına göre, bu rakam bile daha ucuz…

Nedeni ise İsviçre bankası UBS’in son raporunda geçiyor:

“Çin avantajlı. Çünkü örneğin BYD, bir aracını küresel rakiplerinden yüzde 25 daha ucuza mal edebiliyor.”

Geçen ay ABD, Çin’e karşı kararlı bir eyleme geçti ve Biden yönetimi, Çin’den otomobil ve EV ithalatına yönelik gümrük vergisini yüzde 25’ten yüzde 100’e çıkardı. Türkiye de 7 Temmuz itibarıyla Çin menşeli otomobillere yüzde 40 ek gümrük vergisi uygulayacak. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de AB’nin ABD’yi takip edeceğini açıkladı:

“Küresel pazarlar artık daha ucuz Çin elektrikli otomobilleriyle dolup taşıyor. Fiyatları devasa devlet sübvansiyonlarıyla yapay olarak düşük tutuluyor. Bu da pazarımızı olumsuz etkiliyor.”

AB yakında vergi kararını açıklayacak. Ancak İngiliz BBC Televizyonu’na göre Komisyon, Çin’den ithal edilen elektrikli araçlara yönelik vergileri, üçüncü ülkelerden yapılan ithalatlar için yüzde 10’luk standart seviyeden yüzde 20 ila yüzde 25 arasına geçici olarak yükseltmesi bekleniyor. Schmidt Automotive Research’ten Matthias Schmidt’e göre bu, ABD’nin hamlesinden çok daha etkili bir tepki olacak:

“Yüzde 100 tarife tam bir korumacılıktır, gericidir, yenilikçiliği bastırır ve tüketici için rekabet ortamını engeller. Eğer AB yüzde 25’ten fazla olmayan gümrük vergileri uygularsa, bu daha çok oyun alanını eşitlemek ve Çinli üreticilerin sahip olduğu yüzde 30’luk maliyet avantajını eşitlemekle ilgili olacaktır.”

patronlardunyasi.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir